Aanvraag Wazo-uitkering

Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de werkneemster recht op een uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg (Wazo-uitkering). Het is de werkgever die deze uitkering uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het zwangerschaps- en bevallingsverlof moet aanvragen. Bij de aanvraag van de WAZO-uitkering moet de werkgever de vermoedelijke datum melden waarop het zwangerschapsverlof ingaat dan wel de datum waarop de uitkering moet ingaan. 

De uitkering bedraagt 100% van het dagloon van uw werkneemster met als plafond het maximumdagloon. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand nadat UWV het recht op uitkering heeft vastgesteld, wordt overgegaan tot uitbetaling.Vanaf 1 januari 2011 wordt er één doorlopende zwangerschaps- en bevallingsuitkering toegekend door het UWV.

Met uitzonderlijke situaties adviseren wij u deze vraag voor te leggen aan onze adviesdesk.