Aanvraag Wazo-uitkering

Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft de werkneemster recht op een uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het is de werkgever die deze uitkering uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het zwangerschaps- en bevallingsverlof moet aanvragen. Bij de aanvraag van de WAZO-uitkering moet de werkgever de vermoedelijke datum melden waarop het zwangerschapsverlof ingaat dan wel de datum waarop de uitkering moet ingaan. 

De uitkering bedraagt 100% van het dagloon van uw werkneemster met als plafond het maximumdagloon. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand nadat UWV het recht op uitkering heeft vastgesteld, wordt overgegaan tot uitbetaling. Vanaf 1 januari 2011 wordt er één doorlopende zwangerschaps- en bevallingsuitkering toegekend door UWV.

Met uitzonderlijke situaties adviseren wij u deze vraag voor te leggen aan onze adviesdesk.