HR Praktijk Transitievergoeding

Met de komst van Wet werk en zekerheid heeft iedere werknemer, die onvrijwillig uit dienst treedt en twee jaar of langer in dienst is, recht op een transitievergoeding.

Doel transitievergoeding:

 1. Het bieden van een financiële compensatie voor het baanverlies;
 2. Het bevorderen van de ‘employability’, oftewel de transitie van werk naar werk.

Aangezien de transitievergoeding direct aan de werknemer wordt uitgekeerd is het de vraag of deze vergoeding ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de begeleiding van werk naar werk. Een werknemer kan immers ook besluiten er iets anders mee te doen. De wetgever heeft namelijk niet in de wet geborgd dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk voor scholing, opleiding of een van-werk-naar-werk-traject zal worden gebruikt.

Berekenen de transitievergoeding

Voordat u de transitievergoeding kunt maken zijn de volgende gegevens nodig:

 • Geboortedatum werknemer
 • Begin en einde dienstverband
 • Heeft uw bedrijf 25 of meer medewerkers? 
 • Is uw medewerker pensioengerechtigd?
 • Salaris en bruto maandsalaris
 • Vakantiegeld
 • Overwerk per maand (indien van toepassing)
 • Bonus per maand (indien van toepassing)
 • Toeslagen per maand (indien van toepassing)
 • 13e maand (indien van toepassing)

Auteur: Jacqueline CaroAdvocaat bij Advocatenkantoor Werk & Wet